Gebruikte Tools

BEI (Behavioral Event Interview)

BEI is een interview techniek die erop gericht is de motivaties, het talent en de kennis van een kandidaat te achterhalen. De focus ligt op wat de persoon echt gedaan heeft en wat belangrijk is voor professioneel succes. Deze techniek brengt 10% van het gedrag dat 90% van het verschil maakt om efficiënt te zijn aan het daglicht.

5 Dysfuncties van een team (Patrick Lencioni)

De kracht van een gezond team zit voornamelijk in de vaardigheid van teamleden om vertrouwen op te bouwen, met elkaar respectvolle conflicten te kunnen hebben, betrokkenheid bij het team te voelen, elkaar aansprakelijk te durven stellen en resultaatgericht te kunnen werken.

The Human Element (Will schutz)

The Human Element is een methode die zich richt op alle menselijke thema’s in organisaties, zoals o.a. leiderschap, teamwork, besluitvorming, conflicthantering, ziekteverzuim en organisatieontwikkeling. De methode biedt het praktische gereedschap aan organisaties om zich te ontwikkelen. Het biedt een ingang om gedrag van individuen en teams te begrijpen en het nodigt mensen uit zelfbewuster te worden, meer verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen en opener met elkaar om te gaan. 

De Inzichten van de Tolteken

De kracht zit hem in de eenvoud: Wees onberispelijk in je woorden, Vat niets persoonlijk op, Ga niet uit van veronderstellingen, Doe altijd je best. Zo luidt het Tolteekse recept om een gelukkig en vrij mens te worden. Als we deze vier inzichten consequent en radicaal toepassen in ons dagelijks leven, gaan we alles door een heel andere bril bekijken.

De Cirkels van Invloed van Stephen Covey

Hoe pak je jouw uitdagingen aan? Een krachtig hulpmiddel bij het regisseren van je eigen succes is te kijken naar de Cirkel van Invloed en Betrokkenheid van Stephen Covey. Deze cirkels helpen je om je bewust te worden van de dingen waar jij de meeste tijd en energie in steekt.De Cirkel van Invloed kun je toepassen op allerlei situaties, zowel zakelijk als privé. Door zelf verantwoordelijkheid te nemen en regisseur te worden van je succes, zal de Cirkel van Betrokkenheid plaatsmaken voor de Cirkel van Invloed. Hierdoor vergroot je jouw invloed steeds verder.