How do I do

Vooraleer mijn project “How do you do” is ontstaan heeft mijn professioneel parcours een verrijkende weg afgelegd.

Ik ben begonnen in de reclame, meer dan 20 jaar geleden. Daarna heeft een lange ervaring in het Belgische filiaal van de Duitse koekjesfabrikant Bahlsen me de kans gegeven om te “proeven” van diverse activiteiten zoals marketing, aankoop en stockbeheer, alsook verschillende administratieve diensten.

In 2005 heb ik begrepen dat mijn hart ergens anders lag en ervoor gekozen om me te heroriënteren naar het menselijke aspect binnen het bedrijfsleven. Dit heeft me bij Hay Group gebracht, waar ik aan de slag ging binnen het team “Leadership & Talent”. Als consultant heb ik deelgenomen aan assessments in het kader van recruteringen en development centers, aan leiderschapsprogramma’s en aan 360° feedbackgesprekken voor hogere kaderleden bij een gevarieerd aantal klanten (Dexia, D’Ieteren, Euroclear, KPN, MediaMart, African Development Bank, Papyrus). Ik was ook actief betrokken bij een groot aantal projecten rond functie-analyse en –beschrijvingen.

Dank zij mijn deelname in 2010 aan de opleiding de “Neurocognitieve en Gedragsmatige Methode” (NGM) bij het Institute of Neurocognitivism (INC) ben ik me nog meer gaan focussen op wat me nauw aan het hart ligt, met name het menselijk gedrag en de menselijke relaties. In 2011 heb ik de gelegenheid gehad toe te treden tot het INC, waardoor ik me heb kunnen verdiepen in de materie. Zo heb ik de nodige kennis en tools verworven – in perfecte combinatie met mijn opgedane kennis als consultant en een goede brok levenservaring – om uiteindelijk te beslissen op eigen wieken te drijven.

Ik behaalde het diploma “Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen” (UFSIA – Antwerpen). Ik ben tweetalig Nederlands-Frans en beheers Engels en Duits 

Accreditaties/Trainings/Opleidingen

 • Opleiding tot Vertrouwenspersoon - SBM-Liantis
 • Coaching Opleiding (volgens de 11 competenties van ICF) - CFIP

Hay Group

 • Emotionele Intelligentie (Daniel Goleman) 
 • 360° evaluatietools & feedback op leiderschapsstijlen en organisatieklimaat 
 • Behavioural Event Interview (BEI) 
 • Competency coding 
 • Job Evaluation Method 

Institute of NeuroCognitivism

 • De Neurocognitieve en Gedragsmatige Methode (12 dagen)
 • Biosystemiek (4 dagen)
 • Sturing van de Mentale Modi Niveau 2 & 3 (2 x 6 dagen) 
 • Communicatie Niveau 2 (4 dagen)
 • Persoonlijkheden en Motivatie Niveau 2 & 3 (2 x 6j dagen) 
 • Vermijdingen en Compensaties Niveau 2 (8 dagen)
 • Interpretatie van de Persoonlijkheidsinventaris VIP2A (2,5 dagen)