What do I do?

De gebruiksaanwijzing van het menselijk functioneren is mijn passie en is eveneens mijn drijfveer om mij permanent bij te scholen.  Dit om steeds doeltreffender mijn klanten te ondersteunen met eenvoudig te verstaan denk- en gevoelensprocessen.  Klanten zien evolueren door eerdere ondenkbare stappen te nemen om hen te verlossen van allerhande beperkende overtuigingen, brengt mij een enorme voldoening.

Enthousiasme, een portie humor en het vermogen om me aan een zeer verscheiden publiek aan te passen, door onbevooroordeeld en zorgzaam te luisteren en oplossingsgericht te denken.