NGM Tools (Neurocognitieve en Gedragsmatige Methode)

VIP2A :

De √IP2A geeft u zowel een globale als gedetailleerde kijk op uw persoonlijkheid. Via de berekening van de 1200 variabelen komen we tot een geïllustreerde grafiek met een weergave van alle gemeten dimensies. Samen onderzoeken we: 

 • uw drijfveren, wat u in beweging zet, met een belangrijk onderscheid tussen: 
  • De dingen die u doet omdat u ze graag doet, ongeacht het resultaat
  • De dingen die u doet voor het resultaat
 • uw interne remmen: 
  • De dingen die u vermijdt omdat ze u op stang jagen en niet in overeenstemming zijn met uw waarden.
  • Pijnlijk taboe-gedrag
 • uw assertiviteit: uw instinctief (gebrek aan) zelfvertrouwen en vertrouwen in de andere
 • uw aanpassingsvermogen: uw (on-)vermogen om kalm en sereen te blijven in complexe en nieuwe situaties
 • een overzicht van mogelijke trajecten voor zelfontwikkeling of heroriëntatie

Sturing van de Mentale Modi ®:

Hoe ontstaat stress? Waarom verzetten we ons tegen veranderingen? En hoe kunnen we sereen blijven en de juiste beslissingen nemen? Het antwoord op al deze vragen ligt in onze geestesgesteldheid op een bepaald ogenblik.  In “automatische” modus reageren we snel en baseren we ons op onze ervaringen uit het verleden. In “adaptieve” modus lossen we nieuwe of complexe situaties op. De N.G.M. legt uit hoe u kunt overschakelen van de automatische naar de adaptieve modus.

Vermijdingen en compensaties:

 Ergert u zich aan iemand? U ziet gedrag dat belachelijk overkomt en waaraan u zich stoort? Een bepaalde manier van doen beweegt u tot tranen van ontroering? Dit betekent dat u te maken hebt met  een vrijheid, die u verloren hebt, of gecompenseerd. En die u soms nog pijn bezorgt.  Dankzij de N.G.M. kunt u uw vrijheden opnieuw ontdekken, om het even wat de oorspronkelijke reden voor de blokkering ervan was.

Biosystemiek :

Stress, demotivatie, burn-out, inefficiëntie, kwaliteitsgebrek, starheid, achteloosheid en medewerkers die zonder reden op non-actief gezet worden. De discrepantie tussen organisatiedoelen en individuele motivatie eist zijn tol. Met de verschillende tools wil de Biosystemiek deze afstand verkleinen en aantonen hoe het management rekening kan houden met de menselijke aspecten, zonder de structuur van de organisatie in gevaar te brengen. Een effectieve methode om de knelpunten in uw organisatie bij te sturen. 3 tools worden gehanteerd:

 • het evenwicht tussen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid van de medewerkers
 • een transparante doorstroming van de informatie
 • het hart van de functie 

 

NGM Communicatie

Hoe kunt u leren communiceren om de andere in beweging te krijgen? Een taal gebruiken die de ander aanspreekt en motiveert? Omgaan met stress, agressie, kwade trouw en onuitgesproken gedachten en u niet van uw stuk laten brengen? De N.G.M. gebruikt de kennis van het menselijk gedrag om uw communicatie te verbeteren. Met behulp van de communicatietechnieken van de N.G.M. kunt u zich afstemmen op de hersengebieden van uw gesprekspartners en tot waarachtige communicatie komen.