De neurowetenschappen en de wetenschappelijke psychologie

Een paar jaar geleden heb ik het geluk gehad kennis te maken met « De Neurocognitieve en Gedragsmatige Methode » (NGM) verspreid door het « Institute of NeuroCognitivism » (INC) te Brussel. De NGM vloeit voort uit 25 jaar (en nog steeds lopend) onderzoek in de psychologische wetenschappen en de neurowetenschappen door de Franse arts Jacques Fradin en zijn team binnen het « Institut de Médecine environnementale » (IME) in Parijs.

Dankzij de neurowetenschappen krijgen we een steeds beter inzicht in de rijkdom en de specificiteit van de menselijke intelligentie. Toegepast op het dagelijkse leven, op de menselijke interacties (wij zijn sociale wezens), op het management en op onze leerprocessen, laten ze ons toe beter te begrijpen hoe we functioneren, individueel en in groep. Kennis van deze mechanismen maakt het bijvoorbeeld mogelijk om: de bron van onze motivatie te achterhalen, aangepast te reageren in delicate situaties, onze hardnekkige vooroordelen af te bouwen, talent te ontwikkelen, collectieve prestaties te verbeteren, niet productieve stress te verminderen…en toegang te krijgen tot meer authenticiteit voor betere prestaties, met ruimte om te “zijn”…

Door te focussen op het individu en op hun onderlinge interacties, wordt het mogelijk om meer te bereiken dan de som van de individuele competenties, en dit zowel op niveau van een groep, een gezin, een onderneming…