EXTERNE VERTROUWENSPERSOON

een barrière tegen ongewenst gedrag in organisaties

Rol van de Vertrouwenspersoon 

Een vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor medewerkers bij problemen die gelinkt zijn aan Psychosociale risico’s zoals pesten, stress, conflicten, agressie, (seksuele) intimidatie.  Voornamelijk inzetbaar rond 3 thema’s:

 • Meewerken aan het collectief preventiebeleid in nauwe samenwerking met de preventieadviseur
 • Individuele informele klachten behandelen: opvang bieden, luisteren, steunen, advies geven en eventueel interveniëren of bemiddelen 
 • Collectieve en anonieme gegevens  verstrekken aan de preventieadviseur voor het jaarverslag 

 Houding

 • Objectieve onpartijdige, neutrale houding
 • Geheimhoudingsplicht
 • Werkt toekomstgericht
 • Geen oordeel over het functioneren 

Onmisbaar voor Gezond Gedrag 

Een vertrouwenspersoon aanstellen is niet verplicht, maar biedt enorme voordelen:

 • Vermijden dat simpele meningsverschillen ontaarden in onoplosbare problemen
 • Kostenbesparend: conflicten zijn synoniem van bijkomende uitgaven gelinkt aan ziekteverzuim, vervanging, demotivatie, imagoschade, verminderde productiviteit
 • Verbeteren van procedures, werkcultuur, werkbaarheid
 • Bevorderen van dialoog en bouwen aan een gezonde samenwerkingscultuur

Voordeel Externe Vertrouwenspersoon

 • Geen hiërarchische relatie
 • Onafhankelijke, neutrale blik
 • Lagere drempel om contact te zoeken
 • Voelt veiliger aan voor sommige werknemers

Samenwerken

Ik bied u een eenvoudig samenwerkingspakket, dat bestaat uit toelichting aan de werknemers, een basisbeschikbaarheid voor uw medewerkers én periodieke rapportage. Samen bekijken we hoe ik als externe vertrouwenspersoon uw organisatie kan ondersteunen in haar welzijnsbeleid.