CHECK & IMPROVE YOUR BUSINESS

ENGAGEMENT MAGNIFYER - HUMAN CAPITAL DUE DILIGENCE - REALITY CHECK - SALES BOOST

Tijdens de 3 tot 5 dagen dat wij aanwezig zijn in uw bedrijf voeren wij met u diepgaande gesprekken, alsook met uw medewerkers en verzamelen we informatie over diverse facetten van bedrijfsvoering waaronder engagement, sales, marketing, productie, inkoop, personeelsbeleid, ... in functie van uw behoeften.

Aan het eind van deze 3 of 5 dagen stellen wij een rapport voor met rode, oranje en groene knipperlichten.

De bedoeling is dan om de rode knipperlichten om te buigen naar groene zodat uw bedrijf sterker wordt, de inzet en betrokkenheid van uw medewerkers optimaal wordt, het rendement verhoogt, de waarde van uw onderneming stijgt.

 

STEUN VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Deze analyse komt in aanmerking voor WERKBAARHEIDSCHEQUE van de Vlaamse overheid.
Business X-ray werkt hierbij samen met MIND YOUR BRAIN.  

 

VOORDELEN

  • na enkele dagen, een duidelijk beeld van wat er nu echt gebeurt in zijn bedrijf
  • concrete adviezen die implementeerbaar zijn 
  • door een externe die niet ‘emotioneel’ betrokken is 
  • een gesprekspartner die voortaan met kennis van zaken aan tafel zit 
  • een steun om met emotioneel verbonden medewerkers het nodige te kunnen doen 
  • een goed gevoel om bewust aan de toekomst te werken 

PARTNERS

HENRI CNOPS

  • 25 jaar ervaring als top kader in internationale bedrijven (10 jaar Apple Computer), alsook als ondernemer in eigen bedrijven in distributie, services en consultancy
  • Conceptuele approach met duidelijke nadruk op concrete implementatie.
  • Openhartig, empathisch, creatief maar strikt, met een motiverende passie in het verder brengen van menselijk potentieel.  Het optimaliseren van bedrijfstructuren is altijd een passie geweest voor Henri.