Recrutering - Assessment

What do I do:

De persoonlijkheid van kandidaten analyseren om een motivatie-balans te kunnen opstellen. Het is belangrijk een onderscheid te kunnen maken tussen de aangeboren persoonlijkheid van de kandidaat en de aangeworven competenties. Het beoogde voordeel is tweeledig: het welzijn van de kandidaat die zijn talenten tot uiting kan brengen doorheen de uitvoering van zijn taken – de garantie voor de werkgever om een langdurig gemotiveerde persoon in dienst te nemen

When do I do:

 • externe rekrutering
 • evaluatie van de medewerkers in het kader van een ontwikkelingsprogramma
 • een bijkomend advies op kandidaten in de laatste fase van een rekrutering
 • in het kader van een promotie of bij een interne job wissel

How do I do

 • voorafgaandelijk, definitie van de gewenste competenties en het vereiste niveau van competentie
 • Interview van 3 uur (zonder persoonlijkheidsinventaris) of 4 uur (inclusief persoonlijkheidsinventaris)
 • Diepgaande evaluatie van de kandidaten i.v.m.:
  • hun persoonlijkheidsprofiel
  • hun aangeboren en aangeworven motivatiebronnen
  • het niveau van de gevraagde (niet technische) competenties
  • hun leiderschapsstijlen en hun competenties ivm people management (indien vereist)
 • gedetailleerd rapport met aanbeveling

Tools:

 • VIP2A voor de analyse van de persoonlijkheid, de competenties en bron van duurzame motivatie
 • BEI (Behavioral Event Interview)
  Interview techniek die erop gericht is een screening te maken van de gezochte competenties en het vereiste niveau ervan